12. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2016

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
12
Důvodová zpráva: