Komise pro vzdělávání (dříve školská komise) - zrušeno

Předseda: 
Mgr. Jiří Kučera
Členové: 
  • Mgr. Martina Běťáková,
  • Martina Šmerglová,
  • Mgr. Ivana Málková,
  • Mgr. Matěj Vrhel,
  • Ing. Daniela Fremuntová

 

 

Agenda: 

Komise pro vzdělávání (v předchozích letech školská komise) byla zřízena usenesením rady Obce Psáry č. 18/6-2019  ze dne 25. 2. 2019..

Komise pro vzdělávání funguje jako poradní orgán rady obcě a zejména mapuje činnost a potřeby školských zařízení v obci, názory a potřeby rodičů jejich žáků a tyto v koncentrované podobě tlumočí radě obce a zastupitelstvu obce. Ve spolupráci se sociálně-kulturní komisí se podílí na kulturních akcích v obci.

Ze zasedání komise se dělají zápisy.

Komentáře

Školská komise nepracuje?

Možná pracuje, je to škoda, ale není to podle neexistujících zápisů vidět.