Zápis z jednání školské komise dne 6. 3. 2011

Datum: 
06.03.2011

Účast: M. Vašíček, M. Vostrá-Jedličková, M. Běťáková, O. Kramosilová, M. Šmerglová, Š. Nezmarová
Omluvena: H. Doležalová

Přiložené soubory: 
 1. Reakce na dopis ředitelky ZŠ a MŠ Psáry Mgr. M. Trůblové

  k bodu 2)
  V souvislosti s budoucí školní koncepcí považují členové ŠK za vhodné seznámit vedení obce i členy školské komise s plánem rozvoje ZŠ. Paní ředitelka dodala pouze odhad počtu otevřených tříd pro školní rok 2010/2011 a 2011/2012.
   
  Školská komise doporučuje radě obce:

  • opětovně požádat ředitelku školy o plán rozvoje školy

  k bodu 4)
  S odvoláním na text dopisu ředitelky Trůblové v bodě 4) se členové komise s paní ředitelkou shodují na tom, že školská komise byla ustavena právě za účelem podpory rozvoje školství v obci. V souvislosti s tím je důležité zajistit v ZŠ i MŠ stabilní pedagogický sbor, což se v posledních letech dle informací  rodičů a bývalých pedagogů nedaří. Školská komise by ráda posoudila relevantnost těchto informací na základě přehledu odchodu pedagogů a pracovníků ZŠ a MŠ Psáry.
   
  Školská komise doporučuje radě obce:

  • opětovně požádat ředitelku školy o přehled odchodu pedagogů a pracovníků ZŠ a MŠ Psáry za dobu její působnosti
    
 2. ŠVP

  Členové komise se shodli na tom, že vizitkou školy je m.j. kvalitní zpracování školního vzdělávacího programu. Rodičům více přiblíží koncepci školy a může být motivačním prvkem pro nové zájemce.
  Školská komise doporučuje radě obce:

  • požádat ředitelku školy o dodání ŠVP v písemné či elektronické podobě na obecní úřad
  • doporučit ředitelce školy vyvěšení ŠVP na webové stránky v plném znění, tak jak ho uveřejňuje většina základních škol
    
 3. Veřejnosprávní kontrola

  Členové školské komise nezaznamenali v podkladech z minulých let  žádnou zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly, kterou má obec jako zřizovatel povinnost  vykonávat. Navíc je pozitivní výsledek této kontroly důležitý i v souvislosti s plánovaným podáváním žádostí o dotace a se záměrem rozšířit školu o druhý stupeň .
   
  Školská komise doporučuje radě obce:

  • provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ, Hlavní 12, 252 44 Psáry, IČ 70 840 512, jejímž zřizovatelem je Obec Psáry, a to v souladu s povinnostmi vyplývajícími s §15 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    

Zpracovala: Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA, předsedkyně školské komise