Zápis z jednání Komise pro vzdělávání ze dne 11.10.2017

Datum: 
11.10.2017

Zápis z jednání Komise pro vzdělávání ze dne 11.10.2017od 17:00hod

Přítomni: Mgr. Martina Běťáková, Martina Šmerglová, Mgr. Martina Jedličková, Mgr. Matěj Vrhel, Mgr. Ivana Málková
Pozváni: Mgr. Daniel Kohout, ředitel školy

Program:
1. Představení nových ředitelů ZŠ a MŠ
2. Harmonogram a postup výstavby nové MŠ a ZŠ
3. Diskuse

1. Mgr. Daniel Kohout, ředitel ZŠ Amos - podařilo se zahájit nový školní rok s plným pedagogických sborem, zavedeny pravidelné porady, činnostní učení, inovace individuálních vzdělávacích plánů, došlo také ke změnám ve školní družině. Pravidelné porady jsou s vedením (každý čtvrtek), pravidelné porady asistentů (čtvrtek ráno), pravidelné porady družiny, pravidelné provozní porady. Plánována je příprava teambuildingu.

Martina Šmerglová, ředitelka MŠ Psáry – povedl se zavedení informačního systému a bezhotovostních plateb. Chod školky je po pedagogické stránce plně zabezpečen.

2. Během stávajícího školního roku bude připravována koncepce nové ZŠ, od září 2018 se již počítá se 6. třídou II. stupně. Dne 11.10. odešlo Rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu nové školy, žádáno o dotace ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu školy jako pasivního domu. Bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci stavby nové školy.

3. Diskuse – Nízkoprahové centrum Mozaika – nutné oslovit ing. Kracmana ohledně možných návrhů řešení. Martina Běťáková informovala členy Komise o pokračující činnosti Edupoint a plánovaných workshopech.

Zapsala. Mgr. Martina Jedličková