3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013

Termín: 
17. Duben 2013
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Č.b. Nadpis Stručný popisikona řazení Důvodová zpráva a přílohy
14 Architektonická soutěž o návrh na novou základní školu
12 Schválení roční účetní závěrky
11 2. rozpočtové opatření na rok 2013

2. rozpočtové opatření na rok 2013

8 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a Central Group s.r.o.

Darovací smlouva mezi obcí Psáry a Central Group s.r.o. - bezúplatný převod vodovodního řadu na pozemcích p.š. 1078/2,3,4 k. ú. Psáry

7 Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. Mazaným

Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. Mazaným - bezúplatný převod vodovodního řadu a splaškové kanalizace v části ul. Lipová

9 Kupní smlouva obec Psáry X Hypos, spol. s r.o.

Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Hypos, spol. s r.o. – předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 60 o výměře 446 m² k.ú. DJ

4 Kupní smlouva obec Psáry X p. Sofroň

Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a M. Sofroňem - prodej pozemků: p.č. 740 o výměře 165 m², p.č. 27/2 o výměře 52 m², p.č. 645/22 o výměře 57 m², k.ú. Dolní Jirčany

2 Zpráva o činnosti obce

Přednesená zpráva starosty obce.

6 Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a manž. Voráčkovými

Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a manž. Voráčkovými - p.č. 1072/6 o výměře 1 m2 a p.č. 1072/7 o výměře 45 m2 za p.č. 697/37 o výměře 46 m2, vše k.ú. Psáry

5 Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a pí Hůlovou

Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a pí Hůlovou - p.č. 109/11 (část "a") o výměře 29 m2 za p.č. 51/1 (část "b") o výměře 29 m2 k.ú. Dolní Jirčany.

13 Souhlas s podáním žádostí o dotace z MAS Říčansko - rekonstrukce autobusových zastávek a rekonstrukce Božích muk

Souhlas zastupitelstva s podáním dotace.

10 Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Psáry a Domovem Laguna na r. 2013

Účelová dotace Poskytovateli sociálních služeb

15 Závěr

Ukončení zasedání.

1 Úvod

Zahájení zasedání zastupitelstva obce.

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů.