Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a manž. Voráčkovými

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
6
Stručný popis: 

Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a manž. Voráčkovými - p.č. 1072/6 o výměře 1 m2 a p.č. 1072/7 o výměře 45 m2 za p.č. 697/37 o výměře 46 m2, vše k.ú. Psáry

Důvodová zpráva: