Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. Mazaným

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
7
Stručný popis: 

Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. Mazaným - bezúplatný převod vodovodního řadu a splaškové kanalizace v části ul. Lipová

Důvodová zpráva: