Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Psáry a Domovem Laguna na r. 2013

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
10
Stručný popis: 

Účelová dotace Poskytovateli sociálních služeb

Důvodová zpráva: