Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a pí Hůlovou

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
5
Stručný popis: 

Směnná smlouva mezi Obcí Psáry a pí Hůlovou - p.č. 109/11 (část "a") o výměře 29 m2 za p.č. 51/1 (část "b") o výměře 29 m2 k.ú. Dolní Jirčany.

Důvodová zpráva: