Souhlas s podáním žádostí o dotace z MAS Říčansko - rekonstrukce autobusových zastávek a rekonstrukce Božích muk

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
13
Stručný popis: 

Souhlas zastupitelstva s podáním dotace.

Důvodová zpráva: