6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017

Termín: 
13. Prosinec 2017
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,
zveme Vás na  6. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 13. 12. 2017 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy finančního výboru a kontrolního výboru

4 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Obcí Psáry a Staving Olomouc s.r.o.
5 5. Změna č. 6 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
6 6. Územní plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
7 7. Převod podílu ve společnosti Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
8 8. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry a Evou Šůrovou
9 9. 8. rozpočtové opatření na rok 2017
10 11. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2017 a také v průběhu r. 2018 v příp. přijetí účelové dotace
10 10. Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2020
12 12. Rozpočet obce Psáry na rok 2018
13 13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
14 14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k regulaci hlučných činností
15 15. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a ZŠ Amos a Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a MŠ Štědřík
16 16. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2017
17 17. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018
18 18. Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2018