Kontrolní výbor

Předseda: 
Ing. Jan Čihák
Členové: 
  • Pavel Otruba
  • Václav Novák
  • Vladimír Kadeřábek
  • Vladislav Zeithaml

 

Agenda: 
  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

 

Komentáře

Vážení spoluočané

Vážení spoluobčané,
Opět jsem nucen přistoupit k tomuto kroku, s cílem využít tohoto neformálního postupu k větší otevřenosti směřující k informovanosti ostatních občanů obce.
Dne 12.9. kolem 15 hodiny jsem do e-mailové pošty dostal text zápisu jednání KV ze dne 6. 9. 11. Chtěl bych jen připomenout, že závazné dokumenty z jednání KV určené pro jednání zastupitelstva je nutno doručit alespoň 5 dní předem. V tomto případě by to bylo do pátku 9. září. Pravděpodobné pozdní předání „Zápisu z jednání KV“ musí mít za následek to, že materiál prostě projednáván na jednání zastupitelstva nebude.
Požadoval jsem, aby text mi byl před tím, než bude oficiálně předán na obec, abych se k němu mohl vyjádřit. Proč tomu tak je, musí být všem, kteří se o obecní záležitost zajímají, evidentně jasné. Mám totiž oprávněné obavy, aby nebyl zápis hrubě zkreslen či jinak pravdě nepodobně upraven. I jak se ukázalo, tak se i stalo, i tomto případě. Co jiného a neseriózního lze očekávat od pana Dr. Podlahy a jeho hlavního spojence ing. Janaty? Jako argument podporující tento fakt svědčí i to, že zápis dosud nebyl na webových stránkách zveřejněn. K zamyšlení pak nutí otázka „ k čemu tento postup slouží“? I odpověď se zdá být jasná. K útokům na současné vedení obce.
Z textu zápisu je zřejmé, že se KV zabýval něčím, k čemu není v žádném případě povolán a je tedy závěr z jednání v rozporu s právními předpisy, konkrétně zákon o obcích. Ještě tedy na jednání KV jsem rezolutně odmítl a vyjádřil nesouhlas s projednávaným bodem označený jako bod 1. Rovněž jsem požádal, aby můj nesouhlas byl v zápisu uveden. To se nestalo, a tak nezasvěcenému může připadat, že celý KV tj. všichni jeho členové jsou zajedno v názoru uvedeném v zápise. Zápis je opět tendenčně zaměřen s cílem zamlžit věcné a procesní pochybení v jednání KV.
Rovněž nechápu, jak je možné, že jednání FV, kde je rozložení „sil“ podobné, lze považovat za seriózní a bez protiprávních výpadů? Je to otázka přístupu jednotlivých členů.
Tento svůj podnět zveřejňuji pouze z důvodu své nepřítomnosti na jednání zastupitelstva dne 14. září, tedy zítra. Děkuji za pozornost Dr. Peroutka

Neschopnost nebo všehoschopnost?

Pánové, tímto způsobem hodláte komunikovat mezi sebou a vést jednání KV? Pane Podlaho, Otrubo, Adámku a Janato máte vysvětlení ke svému chování na jednání KV? Vcelku mě nezajímá, za které strany nebo uskupení jste byli zvoleni, spíše mě zajímají Vaše lidské postoje a vše co souvisí s obyčejnou slušností. Děkuji za reakci

Řekla bych že pánové se

Řekla bych že pánové se nevyjádří, ono je něco jiného chovat se jak idiot z pozice síly na uzavřeném jednání a něco jiného si své chování obhájit.