5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019

Termín: 
11. Prosinec 2019
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na 5. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 11. 12. 2019 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 Zpráva o činnosti obce
3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy a zápis finančního výboru a kontrolního výboru. 

4 5. rozpočtové opatření na rok 2019
5 Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2019 a také v průběhu roku 2020 v příp. přijetí účelové dotace
6 Rozpočet obce Psáry na rok 2020
7 Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022
8 Kupní smlouva na pozemek p. č. 161/94 k. ú. Psáry
9 Kupní smlouva na pozemky p. č. 689/8 a 151/16 k. ú. Dolní Jirčany
10 Směnná smlouvy na pozemky p. č. 380/1 a 378/10 k. ú. Dolní Jirčany
11 Darovací smlouva na pozemek p. č. 343/6 k. ú. Dolní Jirčany
12 Dodatek ke zřizovací listině ŠPO Základní škola Amos
13 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu
14 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
15 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
17 Patronátní prohlášení pro Českou spořitelnu a.s.
18 Název nové ulice v Dolních Jirčanech v lok. Vysoká
19 Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2019
20 Mimořádná odměna pro uvolněného starostu obce
21 Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce
22 Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2020