3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019

Termín: 
19. Červen 2019
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na 3. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 19. 6. 2019 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zpráva o činnosti finančního výboru a kontrolního výboru 

4 4. 3. rozpočtové opatření na rok 2019
5 5. Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací s Technickými službami Dolnobřežanska s.r.o.
6 6. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné
7 7. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o souhlasech s provedením stavby „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ s vlastníky dotčených pozemků
8 8. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
9 9. Výsledky hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2018
10 10. Souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 126/9 k. ú. Dolní Jirčany
11 11. Pověření rady obce zajištěním výběrového řízení na rekonstrukci staré školy
12 12. Zřizovací listiny Základní školy Amos a Mateřské školy Štědřík