Culburb

50 000 Kč z projektu Kultura na hraně

Jak nejlépe utratit 50 000 Kč? Posílejte svoje návrhy až do 31. července. Nápady můžete vhazovat do schránky umístěné na obecním úřadě nebo je posílat elektronicky přes stránky www.psary50000.cz Veřejné hlasování proběhne mezi 24. srpnem a 1. září.

Tags:

CULBURB aneb kultura na hraně - Umělecké projekty pro Psáry–Dolní Jirčany

Co mají společného Psáry a Dolní Jirčany, Sandleiten ve Vídni, Zalog v Lublani, Ursus ve Varšavě, RajkaRusovce u Bratislavy a Délégyháza u Budapešti? Spojuje je projekt Culburb, do kterého se přihlásilo 223 umělců a architektů z celého světa, od Nového Zélandu po Mexiko.

Dobrodružná havelská hra pro malé i velké

Během  svatohavelského posvícení vypukne v Psárech další z akcí projektu CULBURB (Kultura na hraně). Tentokrát Vás zveme k účasti na hru plnou dobrodružství za pokladem z hlubin země. Vítáni jsou malí i velcí. Rodiče, vezměte svoje děti, obujte si pevné boty a vyzbrojte se dobrou náladou. Setkáme se ve 14:00 na fotbalovém hřišti v Psárech a společně vyrazíme za pokladem.

Tags:

Dobrodružná hra Dobrodružství vzpomínek z projektu Kultura na hraně

Kdo byl v lese oběšen? Kam zmizelo vápno z Vápenky? Opravdu jsou obyvatelé Štědříku štědří? Kam se pes ve znaku obce ohlíží? Kam odkráčely vrby od potoka? Hledáme odpovědi, ale i další zajímavé dotazy. Pomozte nám vyřešit záhady ve vaší obci. Vy budete vzpomínat a my Vám budeme naslouchat.

Tags:

Ideální Psáry a Dolní Jirčany

Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz ideálních měst. Přitom se architekti málokdy ptali občanů a obyvatel přímo, jak si ideální město představují. Rozhodli jsme se otočit tento trend a ptáme se Vás, obyvatel Psár a Dolních Jirčan, jak by jste si  představovali Vaší ideální obec. My jako architekti se budeme držet vašich námětů a pro Vás navrhneme vizi Psár a Dolních Jirčan.

Tags:

IDEÁLNÍ SATELIT

Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz ideálních měst. Přitom se architekti málokdy ptali občanů a obyvatel přímo, jak si ideální město představují. Rozhodli jsme se otočit tento trend a ptáme se Vás, obyvatel Psár a Dolních Jirčan, jak by jste si představovali Vaší ideální obec. My jako architekti se budeme držet vašich námětů a pro Vás navrhneme vizi Psár a Dolních Jirčan.

Tags:

Ideální satelit - Budoucnost obcí Psáry a Dolní Jirčany

Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz ideálních měst, málokdy se však ptali přímo občanů, jak si své ideální město představují. Rozhodli jsme se otočit tento trend a ptáme se vás, obyvatel Psár a Dolních Jirčan,jak byste si představovali vaši ideální obec. Architektonické studio MOBA se bude držet vašich námětů a navrhne pro vás vizi Psár a Dolních Jirčan.

Tags:

Ideální satelit - Diskutujeme o ideálních Psárech a Dolních Jirčanech

Ve čtvrtek proběhla první diskuze s občany na téma budoucnosti obce. Debatovali jsme nad názory vyplývajícími z dotazníku Ideální satelit, které postupně sbíráme. Zainteresovaní obyvatelé se shodují na důležitosti krajiny pro Psáry a Dolní Jirčany, omezení nové výstavby rodinných domů, nutnosti řešit centrum obce a chybějící vybavenost.

Na cestě k Ideálnímu satelitu

První veřejná prezentace návrhu Ideální satelit proběhla dne 5. února tohoto roku na obecním úřadě. Představili jsme návrh, který vychází z dotazníku a z rozpravy s občany uspořádané ke konci minulého roku.

Tags:

Stezka odvahy

Projekt „Stezka odvahy“ si klade za cíl zachytit a přiblížit novodobou urbanizaci Psár a Dolních Jirčan, která v jistém smyslu reprezentuje zásadní porevoluční a společenský obrat v České republice. Autoři vytyčí v prostředí obce Psáry-Dolní Jirčany síť dvanácti informačních tabulek, popisujících historii a vývoj obydlování obce v posledních dvaceti letech. Stezka tak vytvoří linii propojující původní jádra s nově strukturovanými oblastmi zástavby. Obsahem jednotlivých zastavení bude slovní popis obecné problematiky příměstských oblastí, jejich plánování a struktury, mapované na konkrétním území obce.  Informační tabulky budou ukotvené ve veřejně přístupných místech, kde poskytují konfrontaci teorie se skutečností.