IDEÁLNÍ SATELIT

Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz ideálních měst. Přitom se architekti málokdy ptali občanů a obyvatel přímo, jak si ideální město představují. Rozhodli jsme se otočit tento trend a ptáme se Vás, obyvatel Psár a Dolních Jirčan, jak by jste si představovali Vaší ideální obec. My jako architekti se budeme držet vašich námětů a pro Vás navrhneme vizi Psár a Dolních Jirčan.

Kalendář projektu:

 • *22.11. 2012* *Váš ideální satelit*
  - **diskuze s občany nad budoucností obce**
  - městský úřad v 18:00
 • *13.12. 2012* *Satelit budoucnosti *
  - **diskuze s dětmi nad budoucností obce**
  - základní škola Psáry Dolní Jirčany
 • *únor 2013* *Workshop Ideální satelit*
  - setkání občanů, architektů a politiků obce
 • *březen 2013* *Prezentace projektu Ideální satelit*
  - prezentace a rekapitulace všech Culburb projektů
Tags: