6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016

Termín: 
14. Prosinec 2016
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na 6. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 14. 12. 2016 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Č.b. Nadpis Stručný popisikona řazení Důvodová zpráva a přílohy
11 11. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2016 a také v průběhu r. 2017 v příp. přijetí účelové dotace
6 6. Předložení návrhů č. 91 a č. 92 na pořízení nového územního plánu obce Psáry se stanoviskem pořizovatele
5 5. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Ivanou Málkovou (kupující) na prodej pozemku p. 129/72 o výměře 7 m² k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 8.400,- Kč
7 7. Nabídka bezúplatného převodu nemovitých věcí od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky 343/176 o výměře 224 m² k. ú. Dolní Jirčany a p. č. 610/18 o výměře 96 m² k. ú. Psáry
4 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
13 13. Rozpočet obce Psáry na rok 2017
10 10. 8. rozpočtové opatření na rok 2016
12 12. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2016
14 14. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017
15 15. Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2017
9 9. Dotace na akci „Dostavba cyklostezky v obci Psáry„
8 8. Dotace na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy FV a KV