3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016

Termín: 
22. Červen 2016
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na 3. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 22. 6. od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy KV a FV 

4 4. Zpráva o průběhu změny č. 6 pořízení územního plánu obce Psáry

Prezentace  6. změny 

5 5. Zastavení pořízení změny č. 7 územního plánu obce Psáry
6 6. Předložení návrhů č. 89 a č. 90 na pořízení nového územního plánu obce Psáry se stanoviskem pořizovatele
7 7. Stanovy dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko
8 8. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné
9 9. Souhlas se zrušením svazku obcí Pražského jihovýchodního regionu a Svazku obcí pro dopravu
10 10. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Romanou Baňařovou, Karlem Medřickým, Karlem Medřickým ml. a Zuzanou Novákovou na převod pozemků p. č. 645/2 a 645/3 k. ú. Dolní Jirčany
11 11. Projektová dokumentace Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany – pověření rady obce
12 12. Kamerový systém – souhlas se záměrem realizace projektu kamerový systém Dolnobřežansko
13 13. 3. rozpočtové opatření na rok 2016