8. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: