6. Předložení návrhů č. 89 a č. 90 na pořízení nového územního plánu obce Psáry se stanoviskem pořizovatele

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: