10. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Romanou Baňařovou, Karlem Medřickým, Karlem Medřickým ml. a Zuzanou Novákovou na převod pozemků p. č. 645/2 a 645/3 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
10