4. Zpráva o průběhu změny č. 6 pořízení územního plánu obce Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
4
Stručný popis: 

Prezentace  6. změny 

Důvodová zpráva: