1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019

Termín: 
20. Únor 2019
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážeí,

zveme Vás na 1. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 20. 02. 2019 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zpráva, zápis a protokoly finančního výboru a kontrolního výboru

4 4. Veřejnoprávní smlouvy - dotace spolky
5 5. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna
6 6. Schválení přijetí dotace ve výši 3 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje
7 7. 1. rozpočtové opatření na rok 2019
8 8. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č.111/3 k. ú. Dolní Jirčany

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č.111/3 k. ú. Dolní Jirčany 

9 9. Kupní smlouva s Miroslavem Markem, Ing. Zuzanou Kudrnovou a Ing. Petrem Bartoníčkem na část pozemku p.č. 465/20 o výměře 113 m²
10 10. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o souhlasech s provedením stavby „Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod-2. etapa“ s vlastníky dotčených pozemků
11 11. Výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Kanalizace Psáry-páteřní sběrač“
12 12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
13 13. Směrnice obce č. 1/2019 pro nakládání s osobními údaji