13. Směrnice obce č. 1/2019 pro nakládání s osobními údaji

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
13
Důvodová zpráva: