4. Veřejnoprávní smlouvy - dotace spolky

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
4
Důvodová zpráva: