1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016

Termín: 
17. Únor 2016
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na 1. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 17. 2. 2016 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry.

Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy o činnosti FV zde a KV zde

4 Vyjádření obce k příjezdové komunikaci z dálnice D3
5 Územní plán obce – rozhodnutí o návrzích na pořízení územního plánu
6 Schválení zadání změny č. 6 územního plánu obce

Tento bod nebude na tomto zasedání projednáván. Pořizovatel 6 změny ÚP musí vypořádat připomínky dotčených orgánů. 

7 Petice proti kompostárně
8 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry
9 Připlocení částí obecních pozemků p. č. 633/1 a 631/35 k. ú. Psáry
10 Příspěvky pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika na rok 2016
11 Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany– projektová dokumentace pro stavební povolení