Schválení zadání změny č. 6 územního plánu obce

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
6
Stručný popis: 

Tento bod nebude na tomto zasedání projednáván. Pořizovatel 6 změny ÚP musí vypořádat připomínky dotčených orgánů.