Územní plán obce – rozhodnutí o návrzích na pořízení územního plánu

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: