Zřízení 5členných výborů finančního a kontrolního

Číslo jednací: 
41/6-2014
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. z ř i z u j e
Finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno