Vlasta Málková

Uvolněná místostarostka
Politická příslušnost: 
BEZPARTIJNÍ
Politická příslušnost: 
Starostové a nezávislí
Telefon: 
602 714 101
Představení: 

V Dolních Jirčanech vyrůstala. Rodiče měli chatu na Vysoké od roku 1953. Po rekonstrukci v r. 1998 na rodinný dům, zde žije s rodinou natrvalo.

Poslední čtyři roky působí ve funkci neuvolněné místostarostky a svou pozornost věnuje zejména sociální oblasti, práci se seniory a snaze zapojit občany do dění v obci.