Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Číslo bodu nové: 
5
Představení bodu: 

Zřízení finančního a kontrolního výboru
    a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
    b) volba předsedy finančního výboru
    c) volba předsedy kontrolního výboru
    d) volba členů finančního výboru
    e) volba členů kontrolního výboru