Vít Olmr

Neuvolněný místostarosta
Politická příslušnost: 
Starostové a nezávislí
E-mail: 
olmratpsary [dot] cz
Telefon: 
777232759
Představení: 

Podnikatel v oblasti elektroniky, webmaster a fotograf aktivně zapojený do života v obci. Podílel se na tvorbě obecního i školního webu a spolupracoval na protikorupčních opatřeních.

Komentáře

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích...

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Provoz v obytné a pěší zóně
§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec pěší zóny".
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla2) nebo jízdní soupravy.2)
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

§ 40
Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné zóně a pěší zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.

§ 23
Vjíždění na pozemní komunikaci
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
(2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
(3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

dopravni znacka "obytna zona", krizovatka Horni/Roklinka

Vy "experte" na dopravni predpisy, nez o necem zacnete verejne poucovat, tak si to nejprve overte u nekoho, kdo tomu rozumi... dopravni znacka "obytna zona" resi pouze rychlost (max. 20 km/hod) a parkovani (pouze na k tomu vyhrazenych mistech), takze bud OKAMZITE odstrante dopravni znacku "stop", nebo nainstalujte znacku "hlavni silnice". Pokud tak neucinite do tydne, podam na Vas trestni oznameni za obecne ohrozeni

Dobry den, opravdu nejsem

Dobry den,
opravdu nejsem dopravní expert, pouze řidič a a mrzí mne že jsem Vás tak rozzuřil, ale musím trvat na svém. Pokud bych tak neučinil, při prvním výjezdu ze svého bydliště způsobín dopravní nehodu a budu jejím viníkem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích § 23 odst. 1 jasně praví:

Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Více viz: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49756&recSh...

S pozdravem
Vít Olmr

demagogie

Nemate pravdu a nezbyva nez podat na zastupitelstvo podnet policii...Znacka "obydlena zona" nema vyznam jaky uvadite...!! Znacky, urcujici prednoti jsou zakonem jasne definovany! 

Nesnaží se vám pan Olmr

Nesnaží se vám pan Olmr vysvětlit, že k jasnému určení přednosti není potřeba značky STOP atp.? Značkami jsou komunikace zaplevelené opravdu dost.