Vstup do dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko

Číslo jednací: 
11/1-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s o u h l a s í
S podmínkami pro přijetí za člena svazku obcí Dolnobřežansko.

II. s o u h l a s í
Se stanovami svazku obcí Dolnobřežansko.

III. u k l á d á
Starostovi obce Milanu Váchovi podat žádost o přijetí za člena svazku obcí Dolnobřežansko

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno