Volba neuvolněné místostarostky Martiny Běťákové

Podklady pro jednání: 
Volba starosty a místostarostů
Číslo jednací: 
40/6-2014
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích:

lll.  v o l í
Neuvolněným místostarostou obce Mgr. Martinu Běťákovou.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno