Volba starosty a místostarostů

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Číslo bodu nové: 
4
Představení bodu: 

Volba starosty a místostarostů

     a) určení počtu místostarostů
     b) určení, které funkce budou členové ZO vykonávat  jako dlouhodobě uvolnění
    c) volba starosty
    d) volba místostarostů
    e) volba dalších členů rady obce