Volba členů rady Víta Olmra a Olgy Kramosilové

Podklady pro jednání: 
Volba starosty a místostarostů
Číslo jednací: 
40/6-2014
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích:

lV.  v o l í
Další členy rady obce Víta Olmra, Olgu Kramosilovou

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
zdrzel se
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
proti
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
zdrzel se
Výsledek: 
schváleno