Volba členů finančního výboru

Číslo jednací: 
41/6-2014
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

III. v o l í
Členy finančního výboru Ing Hanu Ortovou, Ing. Romana Štípka, Ing. Michala Kroupu, Ing. Jana Čiháka

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno