Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 mezi obcí Psáry, Stč. Krajem zast. Domovem Laguna Psáry

Číslo jednací: 
9/1-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry a Středočeským krajem zastoupeným Domovem Laguna Psáry. Předmětem smlouvy je poskytování sociálních služeb občanům obce. Výše dotace na rok 2015 poskytovaná obcí je stanovena dle předloženého vyúčtování za rok 2014 na 188.418,- Kč.

lI. p o v ě ř u j e
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno