Smlouva na uložení prostředků

Podklady pro jednání: 
13. Smlouva na uložení prostředků
Číslo jednací: 
23/2-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I.  s c h v a l u j e
Uzavření Rámcové smlouvy o sjednávání vkladových produktů mezi Obcí Psáry a J&T Banka a.s. Předmětem smlouvy je uložení volných finančních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč obce na termínovaný vklad na dobu 24 měsíců.

Il. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno