13. Smlouva na uložení prostředků

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
13
Stručný popis: 

Tento bod byl doplněn po zveřejnění programu. 

Důvodová zpráva: