Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a bratry Dubayovými

Číslo jednací: 
4/1-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaný) a Dušan Dubayem a Vladimír Dubayem (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p.č. 659/83 o výměře 13 m² v  k.ú. Psáry.

II. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem darovací smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno