5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017

Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na  5. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 20. 9. 2017 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Protokol kontrolního výboru zde a finančního výboru zde

 

4 4. 7. rozpočtové opatření na rok 2017
5 5. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Slavomírem Bandasem a Františkem Prokešem na převod pozemků p. č. 696/8 a p. č. 696/23 k. ú. Dolní Jirčany
6 6. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Tondach ČR s.r.o. na převod pozemku p. č. 697/20 k. ú. Dolní Jirčany
7 7. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a vlastníky částí pozemků v k. ú. Dolní Jirčany v ul. Sportovců
8 8. Změna č. 6 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
9 9. Změna č. 7 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
10 10. Územní plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany

Městský úřad Černošice jako pořizovatel územního plánu předložil návrh zadání, ve kterém jsou provedeny úpravy, které nebyly předem s obcí projednány a jsou proti zájmům obce. Obec povede s pořizovatelem další jednání.

11 11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV „Obec přátelská seniorům 2017“
12 12. Pověření rady výběrem zhotovitele studií a projektové dokumentace – voda a kanalizace v obci
13 13. Rozhodnutí o přečíslování budov v k. ú. Psáry