Parkoviště K Junčáku, Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1200000
Ukončení příjmu nabídek: 
1. Červen 2021 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
9. Srpen 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
12. Září 2021
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Stavba parkoviště s 20 parkovacími místy pro osobní auta vč. osvětlení na pozemku par.č. 581/3 , par.č .581/1 v kú Dolní Jirčany.

Podrobný popis zakázky: 

Zakázka obsahuje výstavbu nové parkovací plochy ze zámkové betonové dlažby v kombinaci s polovegetační zámkovou dlažbou v tl. 80 mm vč. podkladních vrstev, vsakovacího objektu a veřejného  osvětlení LED v počtu 3 ks umístěného na  7 m stožárech  dle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracoval HW Projekt s.r.o. z prosince  2019.

Stavební povolení vydané MěÚ Černošice sp.z. výst.35765/2020/ Joch. ze dne 19.4.2021

Přílohy:
smlouva o dílo
projektová dokumentace
rozpočet
stavební povolení

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno