Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.s. – nová škola

Číslo jednací: 
52/7-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120051643 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.s.. Předmětem smlouvy je přeložka distribučního zařízení pro stavbu nové školy.

II. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno