Darovací smlouva s Miroslavem Křížem na bezúplatný převod pozemku p.č. 1112/4 k. ú. Psáry

Číslo jednací: 
19/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l.  s c h v a l u j e
Uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaný) a Miroslavem Křížem (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p.č. 1112/4 k.ú. Psáry o výměře 61 m².

Il. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno