Usnesení zastupitelstva č. 2-2016 + zápis + video

Datum: 
20.04.2016

Usnesení zastupitelstva č. 2-2016

Přiložené soubory: 
Video: 

Zpráva starosty a místostarostky o činnosti obce
Download video

Zpráva finančního a kontrolního výboru
Download video

Hydraulický model kanalizace
Download video

Schválení zadání 6. změny územního plánu
Download video

Záverečný účet obce, dodatek se SFŽP, kupní, darovací a pojistné smlouvy
Download video

Diskuze kukalák
Download video