Blog uživatele rdlouha

Focení

Vážená paní místostarostko, děkuji za zpětnou vazbu. Chápu, že akce měla pro obec, autory i stavební firmu jistě zásadní význam a potvrzuji, že pan starosta před zahájením školního roku pedagogický sbor o nějakém plánovaném focení informoval. Ale jistě chápete, že pedagogický sbor se více než měsíc nesoustředí na jakési plánované focení školy ze strany obce a tvůrců. Pedagogický sbor má své starosti, které řeší, stejně tak obec neřeší každodenní starosti školy, pokud se obce či tvůrců školy přímo netýkají. Není ani s podivem, že objednaní fotografové dostali přístup do školy a tříd.

Zásah do školní práce

Vážený pane starosto, vážení radní, vážené zastupitelstvo,