Focení

Vážená paní místostarostko, děkuji za zpětnou vazbu. Chápu, že akce měla pro obec, autory i stavební firmu jistě zásadní význam a potvrzuji, že pan starosta před zahájením školního roku pedagogický sbor o nějakém plánovaném focení informoval. Ale jistě chápete, že pedagogický sbor se více než měsíc nesoustředí na jakési plánované focení školy ze strany obce a tvůrců. Pedagogický sbor má své starosti, které řeší, stejně tak obec neřeší každodenní starosti školy, pokud se obce či tvůrců školy přímo netýkají. Není ani s podivem, že objednaní fotografové dostali přístup do školy a tříd. Bez toho by zřejmě celou školu nenafotili. Co mě osobně (a myslím, že nejsem jediná z pedagogického sboru) zarazilo a mrzí, je, že alespoň den předem nedostala škola informaci o rozměru zásahů, které jsou pro přípravu školy k focení zapotřebí. Pokud vím, škola například měla na tento týden již od pátku 14.10. připraven kontejner na starý papír, který byla nucena na pokyn pana starosty nechat pro potřeby fotografů odvézt. Nemyslím si tedy, že by vedení školy tušilo o rozsahu víkendových plánů obce a tvůrců, protože by jistě v takovém případě jednalo energeticky a ekonomicky a kontejner by byl dovezen až v pondělí ráno. Ve třídách se nejednalo jen o výkresy dětí (zde o poškození nevím), ale o několikahodinovou práci nás učitelů. Abych svůj pohled na věc shrnula a tím možná dovysvětlila mé pocity. Působí to na mě, asi jako když majitel domu pronajme prostory, nájemníci odjedou na víkend, a on sice ze závážných důvodů, ale bez vědomí nájemníků, provádí v průběhu těchto dní potřebnou rekonstrukci. Firma, která rekonstrukci provede, sice vystěhuje nájemníkům nábytek, který krásně dá před dům na hromadu, ale samozřejmě sem tam něco poškodí a nájemníky čeká při návratu přinejmenším "příjemné" překvapení v podobě bytu před nastěhováním. Přitom stačil jeden včasný slušný e-mail.