Zásah do školní práce

Vážený pane starosto, vážení radní, vážené zastupitelstvo,

v průběhu uplynulého víkendu došlo v budově naší nové Základní školy Amos k neuvěřitelné situaci. Jakási firma, zřejmě pracující na objednávku, dostala přístup do budovy školy a tím i do všech učeben. Jejím úkolem zřejmě bylo nafotit školu v celé její kráse, ovšem ještě před začátkem školního roku. To měsíc a půl po zahájení provozu je samozřejmě nemožné. Firma si ale poradila a svůj úkol dokonale splnila. Bohužel jsme jako zaměstnanci školy o tomto nebyli předem nikým informováni, pouze v průběhu pátku vedení školy, které ale nedostalo, pokud vím, úplné informace a díky termínu ani nemělo možnost situaci předem řešit. V neděli večer nám učitelům od pana školníka dorazil přeposlaný e-mail, ve kterém nás prostřednictvím fotografií oné firmy informoval o stavu našich tříd. Zřejmě se z jeho strany jednalo o prevenci zachování duševního zdraví pedagogů ve škole. Stejně jako ona firma, máme i my zaměstnanci klíče k místnostem, které potřebujeme ke své práci. Tedy si třídy zamykáme, protože na stolech máme nejen počítače, ale míváme také připravené důležité věci (testy, pracovní materiál, ...), se kterými nám bylo manipulováno bez našeho vědomí a byly v podstatě shrnuty na jednu hromadu. A co čert nechtěl, fotografové dokonce dokázali vrátit některé třídy opravdu do stavu před zahájením provozu. Veškerou výzdobu, výukové plakáty, obrázky, prostě vše, čím jsme třídu vyzdobili v průběhu přípravného týdne a následujících dní, včetně výukových materiálů pro děti, sundali. Vše i s izolepami, kterými byly materiály připevněny na dvěřích a skříňkách (tlouci do stěn se v nové škole nemůže, což dává smysl a my to respektujeme) bylo v bednách. Pokud byste chtěli vidět následky, můžete se klidně přijít podívat. Ráda Vám materiály ukáži. Práce, která včetně výroby trvala spoustu hodin, je jeden slepený chumel. Některé větší věci, se zachrání. Ale je i několik věcí, které již nezachráníme. A to nemluvím o čase, který budeme nuceni opět výzdobě třídy věnovat. Nechápu, jak může k podobné situaci dojít a budu Vám vděčna, když se dozvím (a myslím, že mezi kolegy a kolegyněmi nebudu sama), kdo je za tuto "akci Z" zodpovědný. Považuji ji za nehoráznost, drzost a vědomou manipulaci se zaměstnanci školy. Předem děkuji za vyjádření.

S pozdravem Renáta Dlouhá.

 

 

Komentáře

Fotografování

Vážená paní Dlouhá, profesionální fotografování školy bylo v září objednáno jako společný projekt třemi subjekty, obcí, autory projektu a stavební firmou, za účelem prezentace nové školy v zahraničních odborných časopisech a přihlášení projektu do různých soutěží. Bohužel, před zahájením školního roku nebylo možné fotografy objednat, neboť, jak víte, ve škole stále probíhaly dokončovací práce, a to ještě v průběhu září. Celá akce byla organizována s vědomím vedení školy, pan starosta ji pedagogickému sboru avizoval na schůzce ještě před zahájením školního roku. Termín fotografování byl škole potvrzen dne 11. října. V pondělí 14. října školu navštívila koordinátorka fotografů, aby školu „obhlédla“, vytipovala třídy, ve kterých bude focení z důvodů světelnosti a perspektiv probíhat a připravila průběh celé akce. Bohužel, schůzka fotografů a architektů s vedením školy proběhla z důvodu velkého množství zapojených osob a jejich vytížení až v pátek 18.10. v poledne. Zde byly dohodnuty podrobnosti a podmínky, avšak v době, kdy již na prvním stupni fakticky skončilo ten týden vyučování a k Vám osobně se již tyto informace nedostaly. Klíče byly realizační firmě předány na základě podepsaného protokolu. Dle informací, které máme od školy i od fotografů, víkendové fotografování proběhlo korektně a dle předem dojednaných podmínek. 

Samozřejmě nás velmi mrzí, že zaměstnanci školy neměli možnost se na fotografování více připravit, a ještě více je nám líto, pokud došlo k poškození některých částí výzdoby či dokonce dětských výtvorů. Kdybyste věděla, jak můžeme dětem tuto ztrátu jako zřizovatel nahradit, dejte nám prosím vědět, rádi to uděláme. Pokud by to děti potěšilo, můžeme pro ně například zorganizovat fotografický workshop. Zároveň děkujeme zaměstnancům školy za spolupráci a práci navíc, která vznikla v souvislosti s touto akcí.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás kdykoli můžete kontaktovat telefonicky či osobně.

Za zřizovatele Martina Běťáková