1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014

Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 1. Úvod

Zahájení

2 Zpráva o činnosti obce

Zpráva starosty.

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů

4 Výběrové řízení na TDI na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ – rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

viz Důvodová zpráva

5 Výběrové řízení na zhotovitele na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ – rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

viz DZ

6 Architektonická soutěž „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“- jednací řízení bez uveřejnění

viz DZ

7 Studie na řešení návsi v Dolních Jirčanech – mimo režim Metodiky zadávání veř. zakázek

viz DZ

8 2. rozpočtové opatření 2014

Rozpočtové opatření

9 Stanovení výše odměny pro zastupitele od 1. 1. 2014

viz DZ

10 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry

viz DZ

11 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2014 mezi obcí Psáry, Stč. Krajem zast. Domovem Laguna Psáry

viz DZ

12 Závěr

Ukončení